Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Porovnanie technológií zachytávania oxidu uhličitého pri parnom reformingu zemného plynu
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ján Janošovský
študent:

Technológie na zachytávanie oxidu uhličitého združené pod názvom tzv. Carbon Capture využívajú viaceré separačné procesy – absorpcia, adsorpcia, membránová separácia apod. Študent vo svojej práci porovná viacero spôsobov zachytávania oxidu uhličitého vznikajúceho pri výrobe vodíka parným reformingom zemného plynu z pohľadu účinnosti separácie, zníženia environmentálnej záťaže a ekonomickej výhodnosti.

Bakalárska práca je súčasťou aktivít podporených projektom APVV „Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov“.

Projekt je rezervovaný pre študenta: Jozef Samuel DetkoEnglish