Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Posúdenie bezpečnosti chemických jednotiek využitím individuálneho s spoločenského rizika
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juraj Labovský
študent:

Cieľom projektu je návrh softvérového systému, určeného na automatický výpočet individuálneho a spoločenského rizika. V prvej časti práce sa preskúmajú možnosti aplikovania výpočtu individuálneho spoločenského rizika na posúdenie bezpečnosti chemických prevádzok. V praktickej časti práce študent vytvorí softvérový systém, umožňujúci vykonanie analýzy na základne preddefinovaných pravidiel a užívateľských vstupov opisujúcich základné procesy prebiehajúce v jednotlivých zariadeniach.English