Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Výroba etylesteru kyseliny octovej
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Zuzana Labovská, PhD. (rod. Švandová)
študent:

 Práca je zameraná na matematické modelovanie výroby etylesteru kyseliny octovej v prietokovom reaktore s následnou separáciou produktov.
Cieľ práce: optimalizácia parametrov na dosiahnutie vysokej konverzie reaktantov a čistoty produktov.English