Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juraj Labovský
študent:

Cieľom diplomovej práce je preskúmanie možností využitia paralelných GPU výpočtov pre potreby chemického a bezpečnostného inžinierstva. Prvá časť práce bude zameraná na otestovanie Paralel computing toolboxu, ktorý je súčasťou balíka MATLAB. V nasledujúcej časti práce sa diplomant oboznámi aj s možnosťami paralelného programovania v jazykoch C# a C++.English