Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Zuzana Labovská, PhD. (rod. Švandová)
študent:

Zameranie diplomovej práce bude v súlade s plnením cieľov projektu APVV-18-0134  -Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov. Práca bude mať simulačný charakter s použitím programov Aspen resp. Matlab, bez nutnosti experimentálnej práce.

RezervovanéEnglish