Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Výroba tiosíranu amónneho z odpadného plynu
rok: 2019/2020
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ján Janošovský
študent:

Úlohou riešiteľa projektu bude na základe literárnej rešerše navrhnúť hlavné parametre technológie na spracovanie odpadného plynu z rafinérie obsahujúceho sírovodík a čpavok s cieľom vyrábať tiosíran amónny. Výstupom projektu budú kompletné materiálové a energetické bilancie kľúčových technologických procesov. Zapojenie prúdov v navrhovanej technológii bude optimalizované z pohľadu minimalizácie spotreby energie a maximalizácie bezpečnosti prevádzky. Súčasťou projektu bude aj ekomonická analýza procesu s vyčíslením očakávanej návratnosti investície.

Bakalárska práca je súčasťou aktivít podporených projektmi APVV "Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov" a VEGA "Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve".

Práca je rezervovaná pre študenta: Roman Šandor.English