Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Výroba dusíkatých hnojív reaktívnou absorpciou odpadného plynu
rok: 2019/2020
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ján Janošovský
študent:

V rámci diplomového projektu bude simulovaná reaktívna absorpcia odpadného plynu z ropnej rafinérie s cieľom vyrobiť hnojivo na báze amoniaku využitím rigorózneho matematického modelu procesu. Matematický model môže byť zostavený buď v programe MATLAB alebo Aspen Plus/HYSYS. Cieľom projektu je zhodnotiť výrobný proces z ekonomického hľadiska a z pohľadu procesnej bezpečnosti.

Práca bude vypracovaná v anglickom jazyku.

Diplomová práca je súčasťou aktivít podporených projektmi APVV "Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov" a VEGA "Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve".

Práca je rezervovaná pre študenta: Bc. Róbert Súth

 English