Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Vývoj softvérového nástroja na vizualizáciu teplotného profilu v chemickom reaktore
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ján Janošovský Juraj Labovský
študent:

Práca je určená pre študenta Bc. Mateja Bartoša a bude pozostávať z prezentácie výsledkov dosiahnutých počas vývoja softvérového riešenia pre spoločnosť Slovnaft a.s. na detailné zobrazovanie teplotného profilu vo vybraných chemických reaktoroch.English