Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva
rok: 2018/2019
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ján Janošovský
študent:

Diplomová práca sa bude zaoberať analýzou vplyvu komplexnosti matematického modelu a voľby simulačného prostredia na závery bezpečnostnej analýzy. Simulačnými prostrediami budú MATLAB a Aspen Plus/HYSYS. Prípadová štúdia bude zvolená na základe literárnej rešerše chemických procesov prevádzkovaných v priemyselnom meradle, ktoré vykazujú potenciálne nebezpečné správanie (napr. runaway efekt).

Diplomová práca je súčasťou aktivít podporených projektom APVV "Inteligentný systém na identifikáciu nebezpečenstva v komplexných výrobných procesoch".

Práca je rezervovaná pre študentku: Bc. Adriána Kačmárová.English