Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Analýza prestupu tepla vo valcoch papierenského stroja
rok: 2018/2019
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Transport hybnosti a tepla

vedúci: Ján Janošovský
študent:

Cieľom bakalárskeho projektu bude zostrojenie matematického modelu prestupu tepla v sušiacej časti papierenského stroja pozostávajúceho z 36 valcov rozdelených medzi predsúšaciu a dosúšaciu časť na základe podkladov z experimentálneho merania vybraných prevádzkových veličín. V rámci projektu budú analyzované možnosti intenzifikácie prestupu tepla a navrhnuté odporúčania zmeny prevádzkovania.

Projekt je rezervovaný pre študenta: Róbert Volek.English