Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Optimalizácia spotreby tepla a chladu mliekarne
rok: 2018/2019
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Transport hybnosti a tepla

vedúci: Ján Janošovský
študent:

Cieľom bakalárskeho projektu bude spracovanie prevádzkových údajov a zmapovanie reálneho prevádzkovania spotrebičov tepla a chladu v mliekarni situovanej v Slovenskej republike s následnou optimalizáciou ich chodu. Projekt bude pozostávať z vytvorenia a verifikácie modelov jednotlivých spotrebičov a návrhu racionalizačných opatrení na zníženie energetickej náročnosti mliekarne.

Projekt je rezervovaný pre študentku: Terézia Čapliarová.English