Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh viacčlennej odparky a sušiarne na výrobu sušeného mlieka
rok: 2018/2019
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Transport hybnosti a tepla

vedúci: Ján Janošovský
študent:

Bakalársky projekt bude pozostávať z návrhu viacčlennej vákuovej odparky na zahustenie mlieka z 9 hmot. % na 48 hmot. % a jeho následného vysušenia v rozprašovacej sušiarni na finálnych cca. 97 hmot. %. Výpočtovým prostredím bude softvér MATLAB. Súčasťou projektu bude aj návrh optimálneho energetického hospodárstva spojeného s prevádzkou dizajnovaných zariadení.

Projekt je rezervovaný pre študenta: Juraj Myšiak.English