Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh energeticko – materiálového výrobného celku na báze čierneho lúhu
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

Čierny lúh, ako vedľajší produkt papierenského priemyslu, predstavuje zdroj energie z biomasy dostupný vo veľkej papierni v stovkách tisíc ton ročne. Na báze tohto zdroja energie je možné popri papierni postaviť priemyselný klaster využívajúci tento lacný zdroj tepla na zabezpečenie jeho potreby pre najmä potravinársky priemysel (i sezónny) a kogeneráciu elektrickej energie. Práca bude zameraná na analýzu synergií kombinácie papierenského priemyslu s inými priemyselnými odvetviami, pričom srdcom celku bude model jednotky na spaľovanie, resp. splyňovanie čierneho lúhu. Zvážená bude aj možnosť výroby chemikálií zo syntézneho plynu zo splyňovania lúhu. Zohľadnená bude aj možnosť výhodného výkupu kogenerovanej elektrickej energie formou doplatku, alternatívne dopad jeho nezískania na celkové výrobné zameranie klastra.

Práca bude zameraním spadať do intencií projektu doc. Haydaryho APVV-15-0148 .

Študent: Bc. HruškaEnglish