Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Modelovanie cirkulačných chladiacich vodných okruhov
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

Cirkulačné vodné chladiace okruhy si v priemysle zasluhujú viacej pozornosti, než sa im zvyčajne dostáva. Porucha v ich chode má potenciál ovplyvniť samotné výrobné procesy z hľadiska ekonomického no niekedy aj bezpečnostného. Náklady na ich obsluhu tvoria v prípade veľkých priemyselných celkov nezanedbateľnú časť nákladov na elektrickú energiu. V spolupráci s priemyselným partnerom bude diplomantka modelovať vybraný systém, poukáže na prevádzkové problémy a ich príčiny a bude hľadať riešenia zefektívnenia chodu tohto systému.

Konzultant za SLOVNAFT: Ing. Tibor Margetíny

Študent: Bc. VéghováEnglish