Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

Je zámer túto tému riešiť ako ZoD so SLOVNAFTom - jednania prebiehajú.

Ciele práce:

- literárna rešerš problematiky vodného chladenia
- zmapovanie jestvujúceho stavu vodného chladenia reaktorov
- návrh, prepočet a posúdenie variantov riešenia
- identifikácia optimálneho riešenia a odhad jeho investičnej náročnosti

Konzultant za SLOVNAFT: Ing. Tibor Margetíny

Študent: Bc. VéghováEnglish