Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Analýza a modelovanie odparky čierneho lúhu
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

Zahusťovanie čierneho lúhu na integrovanej odparke zahŕňa v sebe problematiku prestupu hybnosti, tepla aj látky, navyše so špecifikami ktoré so sebou prináša tento materiál. Cieľom práce bude vytvoriť vo vhodnom simulačnom prostredí model viacčlennej priemyselnej odparky na zahusťovanie čierneho lúhu zo vstupnej sušiny 17 % hmot. na výsledných 75 % hmot. o prietoku 3000 ton sušiny denne, včítane predodparky na báze MVR, stripovacích kolón vodných kondenzátov, metanolovej kolóny a systému nekondenzovateľných plynov. Model bude slúžiť na:

- kontrolu prevádzkových parametrov

- identifikáciu príčin odklonu odparky od hospodárneho prevádzkovania a to najmä odchádzajúceho teplejšieho primárneho parného kondenzátu z odparky a nedosahovanie projektovaného indexu hospodárnosti odparky

Konzultanti za MONDI: Ing. Matúš Habánek, Ing. Tomáš Süttő

Študent: Bc. Páterek

 English