Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Vizualizácia a analýza teplotného profilu priemyselného reaktora
rok: 2017/2018
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ján Janošovský
študent:

Predmetom práce bude v prostredí softvéru MATLAB navrhnúť algoritmy vhodné pre zobrazovanie teplotného profilu RHC jednotky vo firme Slovnaft, a.s. English