Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Detailný návrh prevádzky minipivovaru
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Michal Gramblička
študent:

Úlohou študenta bude návrh prevádzky minipivovaru s výrobnou kapacitou 1000 hl ročne. Návrh by mal slúžit ako reálny podklad pre záujemcu o takúto výrobu, bude teda zahŕňať náklady na stavbu/akvizíciu potrebných priestorov, dimenzovanie inžinierskych sietí, návrh konkrétnych jednotlivých zariadení od spracovania vstupných surovín až po fľaškovanie a porovnanie vhodnosti zariadení dostupných v súčasnosti na trhu. Vypočítajú sa investičné a prevádzkové náklady na výrobu piva rôznych typov (ležiak, IPA, atď.).

English