Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Testovanie adsorbentov na separáciu priemyselne dôležitých glukozidáz
rok: 2017/2018
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Viera Illeová
študent:

 ŠVOČ  je zameraná na  testovanie   adsorbentov ktoré by sa dali použiť na separáciu enzýmu - apiozidázy. Tento enzým má veľký potenciál využitia v potravinárskom priemysle pri zlepšení finálnej arómy vín.  Cieľom laboratórnej experimentálnej práce je uskutočniť jednoduché vsádzkové adsorpčné experimenty a nájsť adsorbent s maximálnou adsorpčnou kapacitou a zároveň vysokou selektivitou. Testovať sa budú tradičné ale aj novo vyvinuté adsorbenty pre separáciu proteínov. Počas adsorpcie a desorpcie sa bude sledovať vplyv pH a koncentrácia soli na separáciu.  Počas ŠVOČ bude študent používať rôzne experimentálne metódy a to:

·        spektrofotometriu na platničkách ktorá umožňuje otestovať veľké množstvo vzoriek s minimálnou spotrebou vzoriek

·        gélovú elektroforézu ktorá umožňuje sledovať kvalitatívne čistotu a priebeh separácie

·        pre vybraný adsorbent nízkotlakú chromatografiu  ktorej cieľom nájsť optimálne separačné podmienky tak, aby sa dosiahol  dobrý výťažok a pokiaľ možno čo najvyššia  čistotaEnglish