Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Dvojstupňové splyňovanie tuhého komunálneho odpadu
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juma Haydary
študent:

 Úlohou študenta pri tomto projekte je návrh jednotky na splyňovanie TKO v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni sa realizuje rýchla pyrolýza odpadu a v druhom stupni splyňovanie produktov pyrolýzy. Študent má zostaviť materiálovú a entálpickú bilanciu procesu, vykonať analýzu citlivosti a odhad nákladov procesu.English