Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh miešaného extraktora na separáciu organických kyselín
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Membránové procesy

vedúci: Marek Blahušiak
študent:

Návrh miešaného viacstupňového extraktora na separáciu organických kyselín z fermentačných roztokov extrakciou do rozpúšťadla na báze iónových kvapalín. Analýzu vplyvu fyzikálnych a fyzikálnochemických parametrov rozpúšťadla na výkon a prevádzku navrhovaného extraktora.English