Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Separácia karboxylových kyselín z ich vodných roztokov extrakciou
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Pavol Steltenpohl
študent:

Kyselina propionová je priemyselne významným medziproduktom. Zvyčajne je vedľajším produktom fermentácie. Na separáciu kyseliny propionovej z jej zriedeného roztoku môžeme použiť kvapalinovú extrakciu. Cieľom bakalárskeho projektu je simulácia procesu extrakcie kyseliny propionovej a vyčíslenie nákladov spojených s týmto spôsobom jej zakoncentrovania. Na porovnanie vyčíslite náklady spojené so separáciou kyseliny propionovej z jej roztoku prostredníctvom destilácie. English