Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Pavol Steltenpohl
študent:

Rôzne priemyselne zaujímavé produkty (alkoholy, karboxylové kyseliny, estery, ketóny, ...) sa vyrábajú fermentáciou vo vodnom prostredí. Získaný zriedený roztok dokážeme zakoncentrovať napríklad extrakciou v kvapalnej fáze. Hospodárnosť výroby koncentrovaného metabolitu tak, popri nákladoch na biotransformáciu, ovplyvňujú tiež náklady na jeho separáciu z vodného roztoku. Cieľom bakalárskeho projektu je simulácia procesu extrakcie a vyčíslenie nákladov spojených s použitím tohto separačného procesu.English