Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Separácia produktov biotransformácie z ich vodných roztokov extrakciou
rok: 2017/2018
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Pavol Steltenpohl
študent:

Kyselina octová sa vyrába fermentáciou vo vodnom prostredí. Získaný zriedený roztok dokážeme zakoncentrovať napríklad extrakciou v kvapalnej fáze. Hospodárnosť výroby koncentrovanej kyseliny octovej tak, popri nákladoch na biotransformáciu, ovplyvňujú tiež náklady na separáciu vyrobenej kyseliny z jej vodného roztoku. Cieľom bakalárskeho projektu je simulácia procesu extrakcie kyseliny octovej a vyčíslenie nákladov spojených s týmto spôsobom jej zakoncentrovania. Na porovnanie vyčíslite náklady spojené so separáciou kyseliny octovej z jej roztoku prostredníctvom destilácie.English