Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol - voda
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Elena Graczová
študent:

 

Úlohou práce bude preskúmať možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu iónovej kvapaliny. Diplomová práca má experimentálny aj výpočtový charakter. Úlohou diplomanta v experimentálnej časti bude nájsť, resp. otestovať vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia kvantitatívne oddeliť vodu z vodného roztoku iónovej kvapaliny a získať čo najčistejšiu iónovú kvapalinu. Získané experimentálne výsledky budú použité pre návrh separačného procesu pre delenie modelovej zmesi alkohol - voda.

 

 

 

 English