Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol - voda
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Elena Graczová
študent:

Úlohou bakalárskej práce bude preskúmať možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu iónovej kvapaliny. Bakalárska práca má experimentálny aj výpočtový charakter. Úlohou bakalára v experimentálnej časti bude nájsť, resp. otestovať vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia kvantitatívne oddeliť vodu z vodného roztoku iónovej kvapaliny a získať čo najčistejšiu iónovú kvapalinu. Získané experimentálne výsledky budú použité pre návrh separačného procesu pre delenie modelovej zmesi alkohol - voda.

 English