Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
rok: 2017/2018
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Elena Graczová
študent:

Úlohou bakalárskeho projektu je navrhnúť deliacu a regeneračnú kolónu pre separáciu dvojzložkovej azeotropickej zmesi v prítomnosti „zeleného“ extrakčného rozpúšťadla - iónovej kvapaliny. Preskúmaná bude vybraná iónová kvapalina, a porovnaná s komerčne používaným rozpúšťadlom. V rámci bakalárskeho projektu bude potrebné zistiť/vypočítať základné fyzikálne vlastnosti použitej iónovej kvapaliny; riešenie extrakčnej destilácie a regeneračnej jednotky bude v prostredí EXCELu, prípadne MATLABu; pre opis reálneho správania kvapalnej fázy bude použitá NRTL rovnica pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku.

 English