Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu delovej azeotropickej zmesi .
rok: 2020/2021
Typ projektu: Návrh bakalárskeho projektu
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Elena Graczová
študent:

Pre separáciu  modelovej azeotropickej zmesi bola navrhnutá extrakčná destilácia v prítomnosti imidazóliovej iónovej kvapaliny. Úlohou bakalárskej  práce bude preskúmať možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu použitej iónovej kvapaliny. Práca má predovšetkým experimentálny charakter. Úlohou študenta bude nájsť vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia z vodného roztoku kvantitatívne oddeliť vodu a získať čo najčistejšiu iónovú kvapalinu. Získané experimentálne výsledky  budú použité na spresnenie  návrhového výpočtu deliacej kolóny a kompletného separačného procesu.English