Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Biotechnologická produkcia kyseliny klavulanovej
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Katarína Vaňková
študent: Juliána Rapáčová

Cieľom práce je navrhnúť biotechnológiu výroby kyseliny klavulanovej. Náplňou práce bude návrh produkcie a následnej separácia (návrh zariadení, materiálové a entalpické bilancie). 


English