Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh biotechnologickej produkcie aspartámu.
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Katarína Vaňková
študent:

  Cieľom projektu je navrhnúť technológiu produkcie aspartámu. Náplňou práce bude navrhnúť proces výroby od fermentácie aminokyselín až po purifikáciu samotného aspartámu (materiálové a entalpické bilancie, návrh bioreaktora, syntézy a purifikačných krokov).English