Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Porovnanie účinnosti a efektívnosti rôznych spôsobov zakoncentrovania etanolu z jeho zriedeného vodného roztoku
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Pavol Steltenpohl
študent:

V potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle ale tiež v medicíne platia veľmi prísne požiadavky na kvalitu a čistotu surovín. Preto sa mnohé ich medziprodukty vyrábajú fermentačne. Výsledkom fermentácie je obvykle zriedený roztok žiadanej látky. Diplomová práca je zameraná na zakoncentrovania etanolu z jeho zriedeného roztoku. Cieľom je porovnanie účinnosti a efektívnosti rôznych separačných postupov zakoncentrovania tejto modelovej látky.English