Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Sledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálov
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Pavol Steltenpohl
študent:

Splynovanie patrí medzi jeden zo spôsobov zhodnotenia odpadných materiálov. Proces splynovania spočíva v tepelnom rozklade materiálu s cieľom vyrobiť plynné zložky, ktoré dokážeme využiť ako medziprodukty v chemickej technológii. Popri plynných produktoch, pri splynovaní vznikajú aj neželané, kvapalné produkty. Cieľom diplomovej práce je sledovanie vplyvu reakčných podmienok na účinnosť rozkladu modelovej látky, ktorá zastupuje kvapalné produkty splynovania, v prítomnosti katalyzátora.English