Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh výroby rekombinantného ľudského rastového hormónu
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Monika Antošová
študent:

Cieľom projektu je navrhnúť technológiu výroby  rekombinantného ľudského rastového hormónu. Náplňou práce bude návrh jednotlivých krokov výroby vrátane hlavných separačných krokov a  detailný návrh bioreaktora.English