Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Matematické modelovanie koncentrácie aromatických esterov vznikajúcich pri fermentačnom procese
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Pavel Timár
študent:

Zostaviť matematický model a určiť príslušné parametre modelu na základe vyhodnotenia nameraných časových závislostí koncentrácie vybraných aromatických esterov počas fermentácie ako aj po jej skončení vo víne.



English