Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Výroba a separácia vyšších propylénglykolov
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Zuzana Labovská, PhD. (rod. Švandová)
študent:

Cieľom projektu je určiť rozmery a prevádzkové parametre prietokového reaktora resp. kaskády viacerých prietokových reaktorov a následných separačných stupňov na syntézu vyšších propylénglykolov. Súčasťou projektu bude vykonať energetickú a ekonomickú analýzu navrhnutého procesného celku.English