Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Analýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktora
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Zuzana Labovská, PhD. (rod. Švandová)
študent:

Cieľom projektu je posúdenie bezpečnosti prevádzkovania prietokového reaktora resp. kaskády viacerých prietokových reaktorov s ohľadom na vplyv regulačných prvkov na správanie systému za neštandardných operačných podmienok. Matematický model zostavený v systéme MATLAB bude využitý na identifikáciu nebezpečných stavov, bifurkačnú analýzu a analýzu parametrickej citlivosti.

English