Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Modelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktora
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juraj Labovský
študent:

Cieľom projektu je vytvorenie matematického modelu pyrolýzneho reaktora a jeho využitie na identifikáciu nebezpečných stavov pomocou numerických metód ako sú parametrická citlivosť a bifurkačná analýza. Na vývoj matematického modelu sa využijú systémy MATLAB a Aspen HYSYS.

English