Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Vývoj softvérového systému na analýzu teplotných profilov v RHC reaktoroch
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juraj Labovský
študent:

Cieľom projektu je vytvorenie softvérového systému umožňujúceho analýzu teplotného poľa v RHC reaktoroch. V prvom kroku práce je nutné spracovať záznamy teplôt z veľkého počtu termočlánkov umiestnených v jednotlivých reaktoroch. V ďalšom kroku sa navrhnú spôsoby interpolácie teplotného poľa a jeho následná priestorová vizualizácia. Pre úspešné zvládnutie problematiky sú nevyhnutné základy numerickej matematiky a vývoja aplikácii platforme .NET v jazyku C#.English