Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juraj Labovský
študent:

Cieľom výskumného projektu je matematické modelovanie a následná optimalizácia heterogeného RHC reaktora. Prvým krokom v projekte bude vytvorenie softvérového systému umožňujúceho analýzu teplotného poľa v RHC reaktoroch. Pripravený systému musí umožniť spracovanie informácii z termočlánkov umiestnených v jednotlivých reaktoroch. V ďalšom kroku sa navrhnú spôsoby interpolácie teplotného poľa a jeho následná priestorová vizualizácia. Údaje o teplotnom profile sa následne využijú na vytvorenie hydrodynamického modelu reaktora. Pre úspešné zvládnutie problematiky sú nevyhnutné základy numerickej matematiky a vývoja aplikácii platforme .NET v jazyku C#.

English