Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh technológie výroby chlór benzénu
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juraj Labovský
študent:

Cieľom projektu je určiť rozmery a prevádzkové parametre prietokového reaktora a následných separačných stupňov na syntézu monochlórbenzénu priamou chloráciou benzénu v kvapalnej fáze s dôrazom na dosahovanie maximálnej selektivity benzénu na chlórbenzén. V rámci projektu bude potrebné vykonať materiálovú, energetickú a ekonomickú bilanciu navrhovaného celku

English