Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Šetrné kontaktovanie fáz pri extrakcii karboxylových kyselín iónovými kvapalinami
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Membránové procesy

vedúci: Marek Blahušiak Štefan Schlosser
študent:

Výskum možností šetrného kontaktovania dvoch kvapalných fáz v extraktore s dispergovaním rozpúšťadiel s iónovými kvapalinami. Analýza vplyvu geometrie miešadla a vlastností rozpúšťadla na kinetiku extrakcie karboxylových kyselín v miešanom kontaktore a na tvorbu emulzií pri kontaktovaní. Návrh geometrie a procesných parametrov kontaktora na extrakciu karboxylových kyselín z fermentačného roztoku. Publikácie školiteľov sú na web stránkach https://www.researchgate.net/profile/Marek_Blahusiak/contributions  , https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Schlosser/contributions .English