Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Kyslá hydrolýza cyklodextrínov
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Michal Gramblička
študent:

Beta-cyklodextrín je cyklický oligosacharid pozostávajúci zo 7 monosacharidických jednotiek glukózy. Je dostupný vo vysokej oligomérnej čistote za relatívne nízku cenu v porovnaní s inými vysokočistými oligosacharidmi. Ako taký má potenciál pri výrobe lineárnych sacharidov jeho štiepením. Tento proces je možné uskutočniť chemickými a enzymatickými postupmi. Úlohou tejto diplomovej práce je vyšetriť podmienky a kinetiku rozkladu beta-cyklodextrínu pomocou kyselín. Po rešerši a naštudovaní najnovšej literatúry študent navrhne sadu podmienok (čas, teplota, koncentrácia/typ kyseliny, miešanie, spôsob neutralizácie) a pomocou HPLC stanoví produkty štiepenia, lineárne oligosacharidy. Namerané údaje opíše kinetickým modelom.

English