Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Rovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázy
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Viera Illeová
študent:

  Hlavným cieľom tejto práce je štúdium možností chromatografickej purifikácie enzýmu-apiozidázy.  Počas diplomovej práce sa budú vyšetrovať  adsorpčné vlastností rôznych chromatografických adsorbentov. Skúmať sa bude vplyv vlastností mobilnej fázy v adsorpčnej aj elučnej fáze a to najmä vplyv pH, iónovej sily, typu pridanej soli ako aj molarita pufra. Hodnotené parametre budú čistota výsledného produktu a jeho výťažok, prípadne produktivita procesu.

Na základe výsledkov zo separácií apiozidázy na jednotlivých adsorbentoch sa bude hľadať vhodná následnosť jednotlivých krokov v purifikačnom procese.

 English