Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Splyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadení
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juma Haydary
študent:

 

Táto diplomová práce je zameraná na splyňovanie frakcie tuhého komunálneho odpadu, nazvaného „tuhé alternatívne palivo“, v angličtine Refuse- Derived Fuel (RDF).  Experimenty sa budú realizovať v dvojstupňovom laboratórnom splyňovacom zariadení, pričom v druhom stupni sa použije katalyzátor na sekundárny rozklad dechtov. Cieľom projektu je experimentálne sledovanie vplyvu procesných parametrov a katalyzátora na zloženie plynu najmä obsah dechtov.

 English