Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Katalytická redukcia dechtov pri dvojstupňovom splyňovaní ligno-celulózovej biomasy
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Juma Haydary
študent:

 Táto diplomová práce je zameraná na splyňovanie zmesi ligno- celulózovej biomasy v dvoch stupňoch, pričom po termickom rozklade nasleduje katalytická redukcia dechtov. Cieľom projektu je experimentálne sledovanie vplyvu procesných parametrov na zloženie plynu najmä obsah dechtov.English