Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Fyzikálne a extrakčné vlastnosti suspenzií nanočastíc a ich aplikácia v deliacich procesoch
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Membránové procesy

vedúci: Štefan Schlosser Marek Blahušiak
študent:

Vplyv nanočastíc na viskozitu a stabilitu nanosuspenzií, ako aj na rovnováhu L/L pri extrakcií karboxylových kyselín z modelového fermentačbného roztoku do nanosuspenzií. Posúdenie možností využitia nanosuspenzií v bioseparáciách. Publikácie školiteľov sú na web stránke https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Schlosser/?ev=prf_highl .

 

 English