Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Optimalizácia produkcie glykolipidov s ohľadom na ich efektívnu izoláciu
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Viera Illeová Ing.Jozef Grego PhD.
študent:

 Tenzidy sú povrchovo aktívne látky ktoré patria k jedným z najdôležitejších chemických zlúčenín používaným  v rôznych priemyselných odvetviach, poľnohospodárstve a potravinárstve. V súčasnosti je  snaha nahradiť tenzidy syntetizované z ropných produktov, ktorých biodegradovateľnosť  je problematická,  biotenzidmi  podukovanými  fermentačne. Cieľom diplomovej práce je optimalizácia zloženia kultivačného média  tak aby sa maximalizovala objemová produktivita glykolipidov a zároveň sa minimalizovala tvorba vedľajších produktov.  Tieto  pri dvojfázovej fermentácii ovplyvňujú významnou mierou aj  následnú separáciu glykolipidov preto sa diplomová práca zameria ja na optimalizáciu  fázovej separácie a filtrácie média. Súčasťou diplomovej práce bude aj posúdenie možnosti zhodnocovania naprodukovanej biomasy.English