Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Kontinuálna chromatografická separácia fruktooligosacharidov
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Katarína Vaňková
študent:

Fruktooligosacharidy sú vďaka glykozylovým väzbám výnimočnou podskupinou oligomérov fruktózy. Hlavnými zástupcami sú 1-kestóza (GF2), nystóza (GF3) a 1F-fruktofuranosylnystóza (GF4). Ich produkcia prebieha najčastejšie enzymatickou cestou pôsobením fruktozyltransferáz. Ako substrát sa využíva sacharóza.

Cieľom práce je oddelenie fruktooligosacharidov od nezreagovanej sacharózy a monosacharidov vznikajúcich ako vedľajšie produkty enzýmovej reakcie pomocou kontinuálnej chromatografie.

Obsahom práce bude teoretické naštudovanie danej chromatografickej separácie a následne experimentálne stanovenie podmienok separácie (prietoky, tlak, teplota, objem nástreku) s cieľom dosiahnuť čo najčistejšiu formu fruktooligosacharidov.English