Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Charakterizácia iónomeničových chromatografických adsorbentov a ich využitie na purifikáciu proteínov
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Tomáš Molnár
študent:

Purifikácia proteínov je zložitý a časovo náročný proces, ktorý väčšinou pozostáva z viacerých separačných krokov. Na návrh optimálnej purifikačnej metódy je potrebné poznať vlastnosti chromatografických adsorbentov. Ciele tejto diplomovej práce zahŕňajú charakterizáciu ionovýmenných chromatografických adsorbentov pomocou modelových proteínov a ich následné použitie na purifikáciu proteínov z biologických vzoriek.English