Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Mário Mihaľ
študent:

 Cieľom diplomovej práce je matematické modelovanie hybridného systému na výrobu prírodných aróm (fenylacetaldehyd, kyselina fenyloctová, 2-fenyletanol) pozostávajúceho z dvoch bioreaktorov s vnorenými membránovými modulmi. V prvom reaktore bude pomocou kvasiniek prebiehať biotransformácia L-fenylalanínu na 2-fenyletanol, ktorý bude cez membránový modul kontinuálne transportovaný do druhého bioreaktora, v ktorom sa pomocou baktérií bude oxidovať na fenylacetaldehyd a kyselinu fenyloctovú. Keďže vyrobený produkt (fenylacetaldehyd) je silne toxický pre mikroorganizmy a zároveň dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách, pomocou ponorného extrakčného modulu umiestneného v druhom bioreaktore sa bude kontinuálne odťahovať do zásobníka s extrahovadlom, v ktorom sa bude akumulovať. Navrhnutý systém sa porovná z hľadiska efektivity so systémom s oddelenou produkciou jednotlivých aróm.English