Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Mário Mihaľ
študent:

 Fenylacetaldehyd je organická látka používaná pri syntéze prírodných aróm a polymérov. Okrem prírodných zdrojov je ju možné získať aj bakteriálnou oxidáciou 2-fenyletanolu. Pri výrobe chemických špecialít biotransformáciou pomocou mikroorganizmov dochádza často k inhibícii bioprodukcie vznikajúcim produktom. Riešením je odťah produktu preč z fermentačného média v priebehu procesu. Na tento účel je vhodné využiť separačné metódy založené na membránovej extrakcii s využitím ponorných membránových modulov.

Cieľom diplomovej práce je experimentálne modelovanie hybridného systému na výrobu fenylacetaldehydu pozostávajúceho z dvoch bioreaktorov s vnorenými membránovými modulmi. V prvom bioreaktore bude pomocou kvasiniek prebiehať biotransformácia L-fenylalanínu na 2-fenyletanol, ktorý bude cez silikónový membránový modul kontinuálne transportovaný do druhého bioreaktora. V ňom sa pomocou baktérií bude oxidovať na fenylacetaldehyd. Keďže vyrobený produkt je silne toxický pre mikroorganizmy a zároveň dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách, pomocou ponorného extrakčného modulu sa bude z druhého bioreaktora kontinuálne odťahovať do zásobníka s extrahovadlom, v ktorom sa bude akumulovať.English