Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Modelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Mário Mihaľ
študent:

 Fenylacetaldehyd je organická látka používaná pri syntéze prírodných aróm a polymérov. Okrem prírodných zdrojov je ju možné získať aj bakteriálnou oxidáciou 2-fenyletanolu. Pri výrobe chemických špecialít biotransformáciou pomocou mikroorganizmov dochádza často k inhibícii bioprodukcie vznikajúcim produktom. Riešením je odťah produktu preč z fermentačného média v priebehu procesu. Na tento účel je vhodné využiť separačné metódy založené na membránovej extrakcii s využitím ponorných membránových modulov.

Cieľom bakalárskej práce je matematické modelovanie a návrh hybridného systému na výrobu fenylacetaldehydu v systéme dvoch bioreaktorov s vnorenými membránovými modulmi. V systéme bude simultánne prebiehať výroba 2-fenyletanolu pomocou kvasiniek v prvom bioreaktore, jeho transport do druhého reaktora (eliminácia inhibície), bakteriálna oxidácia 2-fenyletanolu na fenylacetaldehyd v druhom bioreaktore a finálne extrakcia produktu mimo bioreaktor (eliminácia inhibície). V rámci práce sa s použitím údajov z literatúry v  MATLABe vytvorí matematický model systému, pomocou ktorého bude v rámci simulácií navrhovaný systém testovaný pre rôzne operačné podmienky a ktorý bude slúžiť na návrh systému v priemyselnom meradle.English