Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Výroba kyseliny citrónovej
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Bioprocesové inžinierstvo

vedúci: Viera Illeová
študent:

 Cieľom bakalárskeho projektu je návrh technológie výroby kyseliny citrónovej  od kultivácie  až po separáciu produktu  zadanej čistoty.  Kultivácia sa uskutočňuje submerzne v aeróbnom vsádzkovom reaktore. V prvej etape projektu sa na základe mikrobiálnej stechiometrie procesu  vyrieši  materiálová a entalpická bilancia fermentora. V ďalšom kroku sa na základe experimentálnych údajov vyhodnotia kinetické parametre rastu biomasy a tieto parametre sa použijú na výpočet dĺžky fermentácie a  optimálnej produktivity.  Rast biomasy prebieha v aerobnych podmienkach preto súčasťou bakalárskeho projektu bude aj návrh vzdušnenia. V poslednej etape študent navrhne separačné kroky vhodné na odstánenie biomasy, precipitáciu produktu a jeho prečistenie. Účinnejšie využitie výrobnej kapacity bude vyžadovať aj  analýzu využiteteľnosti jednotlivých zariadení.

 English