Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný Katalytický Krak
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

Zostavenie MB a EB kľúčových zariadení procesu Fluidného štiepenia hydrogenovaných vákuových destilátov pre zadanú spracovateľskú kapacitu, predpokladanú surovinu a predpokladané výrobné režimy. Nadimenzovanie výkonov hlavných procesných aparátov z hľadiska tepelného a energetického hospodárstva výrobne (kotol, parogenerátory, prípadne spalinový expandér). Návrh pohonných jednotiek procesných kompresorov (elektromotor/turbína) – v prípade turbíny typ (protitlaková/kondenzačná)  a návrhový výpočet charakteristiky. Návrhový výpočet kľúčových parametrov a tepelnej bilancie deliacej propán-propylénovej kolóny s integrovaným tepelným čerpadlom. Analýza možnosti tepelnej integrácie výrobne s vonkajšími parovodmi na rôznych tlakových úrovniach pary.  Riešenie prípravy napájacej vody na výrobu pary na výrobni (ohrev vody, odplynenie). Zmena tepelnej bilancie procesu a následné modelovanie exportu/importu pary na jednotlivých tlakových úrovniach pri zmene zaťaženia výrobne, zmene suroviny a zmene ostrosti režimu. Porovnanie modelových predikcií s dátami z reálnej výrobne, analýza a pokus o vysvetlenie prípadných rozdielov.

Téma je rezervovaná pre študenta: Patrik FurdaEnglish